Náš klub zanedlouho oslaví 90 let svého života. A stejně jako v lidském životě, tak i v tom fotbalovém, se chvíle krásné střídají občas s okamžiky, které příliš radostné nejsou. A právě takový okamžik v našem klubu letos nastal.

Zejména události posledních měsíců přinesly pro frýdlantský fotbal skutečně těžké chvíle. Složitá ekonomická situace, kterou do značné míry zavinila i situace ve Fotbalové asociaci ČR, pozastavení nebo zrušení některých dotačních titulů nebo naopak jejich nevypsání a dále ztráta jednoho z významných sponzorů, to vše dovedlo 1. BFK Frýdlant do složité ekonomické situace.

1. BFK Frýdlant n. O. měl tak pouze velmi omezené finanční prostředky na provoz a údržbu stadionu a na zajištění činnosti svých týmů.  Zejména problematika financování provozu a údržby sportoviště je velmi složitá a z ekonomického hlediska je pro nás stále více a více náročnější. Většina oddílů tuto významnou položku v rozpočtu klubu vůbec nemá, sportoviště patří městu či obci a ta jeho provoz hradí ze svého rozpočtu nebo z rozpočtu příspěvkové organizace a jejich výpadky ve financování z centrálních zdrojů nejsou tedy tak velké.

Aby toho nebylo málo, dne 8. 6. podal rezignaci dosavadní sekretář a předseda klubu Martin Pecha, načež v úterý 12. 6. na zasedání mimořádného výkonného výboru oznámil taktéž svou rezignaci místopředseda Ing. Milan Jež. Oba svou rezignaci podali k datu 31. 7. 2018.

Není třeba dále rozebírat, že kombinace všech výše zmíněných problémů vyústila pro 1. BFK Frýdlant skutečně v krizovou situaci.  Naštěstí, osud fotbalu ve Frýdlantu nebyl a není spoustě lidí lhostejný, a proto bylo potřeba zmobilizovat síly a vydat se na „záchrannou misi“. V této nelehké situaci podaly pomocnou ruku také některé podnikatelské subjekty.  Pokud budou souhlasit se zveřejněním, rádi to v nejbližší době uděláme.

O podporu jsme požádali také vedení Města Frýdlant nad Ostravicí a všechny členy zastupitelstva, kdy jsme jim nastínili nelehkou situaci ve financování sportu, zejména s odkazem na velkou finanční zátěž, která se týká údržby areálu fotbalového stadionu, který slouží veřejnosti. Vypracovali jsme žádost o mimořádnou dotaci a členové zastupitelstva ji na svém zasedání ve středu 20. 6. projednali. „Vážení členové zastupitelstva města, předkládáme Vám materiál, který se týká podpory 1. BFK Frýdlant, rada města na své mimořádné schůzi doporučila zastupitelstvu tuto žádost schválit“, řekla na úvod starostka Frýdlantu Helena Pešatová (Pro Frýdlant). Za 1. BFK Frýdlant vystoupil člen výboru Oldřich Čunta, který všechny přítomné členy zastupitelstva vyzval k podpoře tohoto návrhu, vysvětlil finanční situaci a nastínil možné řešení, které povede ke stabilizaci klubu. Na podporu žádosti vystoupil také člen zastupitelstva Jaromír Drabina (KSČM). „Já jsem přesvědčen a říkám to už řadu let, že pokud někdo nese na svých bedrech provoz celého sportovního areálu a má na starosti tolik dětí, musíme ho podpořit“ řekl Drabina.

Pro schválení dotace ve výši 480 tisíc korun zvedli ruku téměř všichni přítomní členové zastupitelstva. Pouze jeden se zdržel hlasování.

„To že se tak jednoznačně frýdlantští členové zastupitelstva postavili za náš fotbalový klub a dotaci schválili, jasně deklaruje jejich snahu o podporu fotbalu ve Frýdlantu. Město tímto řeklo, že fotbal ve Frýdlantu chce a podpoří nejen činnost našich týmů, ale zejména provoz a údržbu fotbalového areálu tak, aby i nadále mohl sloužit veřejnosti. Je to jasný a pozitivní signál pro všechny členy klubu, hráče, rodiče, fanoušky a hlavně pro naše sponzory a obchodní partnery. Je jasné, že bez podpory města nemůže dnes fungovat žádný fotbalový klub. Jsem také přesvědčen, že frýdlantský fotbal dělá díky mediální prezentaci městu velkou reklamu a návštěvy čtyři sta, pět set diváků na zápas jsou nejvyšší v soutěži. Ještě jednou proto jménem 1. BFK děkuji vedení města Frýdlantu nad Ostravicí v čele se starostkou Helenou Pešatovou a místostarostou Davidem Pavliskou a všem zastupitelům, kteří nás podpořili“, řekl za 1. BFK Frýdlant Oldřich Čunta.

1. BFK Frýdlant čeká nyní celá řada úkolů, mezi ty hlavní patří následující:

  • Příprava valné hromady, kde bude zvolen nový předseda a místopředseda klubu
  • Do budoucna dořešení problematiky financování stadionu, otevření otázky možného převodu areálu 1. BFK do majetku města
  • Řešení rekonstrukce budovy šaten, která je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu
  • Prohloubení spolupráce s MFK Frýdek-Místek (na poslední schůzce s představiteli MFK F-M bylo jasně deklarováno, že 1. BFK je pro F-M partner č. 1, totéž platí i opačně)
  • Zachování současného počtu mládežnických týmů, s vizí rozšíření počtu dětí
  • Znovu zřízení pozice metodika mládeže, který bude mít na starost mládežnické týmy
  • Zachování divizní soutěže v mužském fotbale i do budoucna. Jsme přesvědčení, že naše město a fanoušci si tak kvalitní soutěž zaslouží
  • Vytvoření finančního plánu, oslovení sponzorů a zajištění financí na co nejdelší období dopředu
  • Práce na marketingu a další propagaci a prezentaci klubu
  • Snaha o zajištění účasti na ME neprofesionálních týmů v roce 2020 ve Švýcarsku

To nejpodstatnější na závěr. Činnost všech mládežnických týmů bude pokračovat bez omezení. Stejně tak můžeme všechny naše fanoušky uklidnit, že 1. BFK Frýdlant n. O. bude i nadále náš klub i město reprezentovat v divizi, do soutěže jsme přihlášeni a hráčům začíná 2. července příprava na nový soutěžní ročník. Provoz areálu fotbalového stadionu bude zachován a nebude nijak omezen.

Období nejistoty skončilo, nyní nastává čas na stabilizaci klubu.  Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili do „restartu“ frýdlantské kopané, všem sponzorům, obchodním partnerům a hlavně Městu Frýdlant nad Ostravicí.

Za 1. BFK Frýdlant Oldřich Čunta a Ing. Petr Tomášek, členové VV

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 21. 6. 2018

CzechEnglish