Ve středu 27. 6. 2018 proběhla schůze výkonného výboru 1. BFK Frýdlant.

1       Výkonným výborem byla přijata rezignace místopředsedy klubu Ing. Milana Ježe ze zdravotních důvodů, s platností od 31. 7. 2018.

2.       Ke dni 31. 7. rezignuje na funkci předsedy klubu také p. Martin Pecha, svou rezignaci a důvody, které k ní vedly, oznámil již dne. 8. 6. 2018.

3.       Výkonný výbor zvolil novým předsedou klubu 1. BFK Frýdlant Ing. Petra Tomáška, který nastoupí do funkce 1. 8. 2018.

4.       VV zvolil místopředsedou klubu p. Oldřicha Čuntu, nástup do funkce rovněž od 1. 8. 2018.

5.       Období do 31. 7. je vyhrazeno pro předání a převzetí veškeré agendy, která souvisí s chodem fotbalového klubu.

6.        Šéftrenérem mládeže se stává Bc. Denis Dušík.

1. BFK Frýdlant tímto ještě jednou děkuje p. Martinu Pechovi za tříletou práci ve funkci předsedy klubu a sekretáře. Děkujeme také Ing. Milanu Ježovi za odvedenou práci na pozici místopředsedy klubu. Milan Jež působí ve frýdlantském fotbale nepřetržitě od roku 1995 a patří neodmyslitelně k našemu klubu. Oběma přejeme mnoho úspěchů v osobním životě, pevné zdraví a věříme, že i nadále budou dle svých možností klubu pomáhat.

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 27. 6. 2018, VV 1. BFK Frýdlant

 

CzechEnglish