Členská schůze spolku 1. BFK Frýdlant, která se konala dne 10. 12. 2018, zvolila nový výkonný výbor ve složení: Oldřich Čunta, Bc. Tomáš Kubáň, Ing. Petr Lichnovský, Ing. Vojtěch Vranay, Zdeněk Jež, Martin Šrámek, Dagmar Pindurová

členové kontrolní komise: Ing. Tomáš Blahuta, Jarmila Gőttlicherová, Ing. Jaromír Drabina

Na svém 1. zasedání zvolil výkonný výbor za předsedu Oldřicha Čuntu, místopředsedu Ing. Petra Lichnovského a sekretářem a pokladníkem klubu Dagmar Pindurovou.

Kontrolní komise zvolí svého předsedu a místopředsedu v nejbližších dnech.

1. BFK Frýdlant děkuje všem odstupujícím členům výboru, a to Ing. Petru Tomáškovi, Ing. Milanu Ježovi, Martinu Pechovi a Mgr. Davidu Pavliskovi za vykonanou práci pro klub. Novým členům výboru a kontrolní komise přejeme mnoho úspěchů v jejich práci pro klub.

 

 

 

CzechEnglish