Vážení hráči, rodiče, sponzoři a příznivci našeho klubu,

rádi bychom Vám nastínili plány a vize 1. Beskydského fotbalového klubu nejen pro nejbližší dny, týdny či měsíce, ale také do dalších let, které nás čekají. Připravili jsme materiál, který jsme pracovně nazvali “Vize 2021”. Ptáte se proč jsme vybrali zrovna tento rok? V něm totiž oslavíme 100 let fotbalu na území našeho města a 90 let od založení frýdlantského fotbalového klubu. Postupně Vám chceme představovat naše plány a záměry v několika oblastech, dnes představujeme vizi, jak by měl vypadat náš fotbalový stadion snad již v blízké budoucnosti.

Na úvod je potřeba zmínit, co se již našim předchůdcům v minulosti podařilo. Za sebou již máme rekonstrukci travnaté hrací plochy, výstavbu tréninkového hřiště s umělým povrchem, výstavbu menšího tréninkového travnatého hřiště, výměnu starých lavic za plastové sedačky na hlavní tribuně a v neposlední řadě výstavbu ochozu se sedačkami mezi střídačkami. Za to patří poděkování všem, kteří se na tom v minulosti podíleli, od představitelů klubu, přes sponzory až po současné i minulé vedení našeho města.

Co nás ovšem v současné době trápí nejvíce je již téměř havarijní stav budovy šaten, do které se neinvestovalo desítky let. Do budovy přes střechu zatéká, topení, stejně jako teplá voda fungují omezeně, sociální zařízení je naprosto nevyhovující. V těchto podmínkách se pohybují děti, jejich rodiče, hráči i hosté. Všem je jasné, že s tímto stavem je potřeba něco urychleně dělat. Přestože existuje projektová dokumentace na rekonstrukci kabin z roku 2012 a klub se v minulosti pokoušel získat dotace na rekonstrukci, žádosti nebylo vyhověno. Když se v prosinci loňského roku ustanovil nový výkonný výbor za jednu z priorit si vytyčil urychleně řešit tuto problematiku. Proto jsme vyvolali jednání s vedením našeho města, abychom společně zaujali stanovisko, kterým směrem se máme vydat a jaké jsou představy města. V prvopočátku padaly různé návrhy od zbourání budovy a výstavby nové, přes rekonstrukci stávajících prostor až po vybudování nového zázemí s tribunou u střídaček či za “dolní” bránou.

Nakonec z toho všeho vyšla nejlépe varianta rekonstrukce stávající budovy šaten a přístavba nové budovy. Musíme si totiž uvědomit, že nejde jen o nevyhovující stav, který nutně volá po rekonstrukci, ale rovněž stávající uspořádání kabin a vůbec vnitřních prostor je již nefunkční a neposkytuje další možnosti, aby se klub mohl rozvíjet. Hlavně co se týká mládeže, potřebujeme více šaten, chceme, aby každý mládežnický tým měl svou vlastní šatnu, aby důstojné zázemí měli i mládežničtí trenéři, rozhodčí. Chceme pořádat mládežnické turnaje, proto je naprosto klíčové rozšířit počet šaten, aby se měly kde děti převlékat. Potřebujeme rozšířit počet sociálních zařízení, v současnosti nemáme v budově ani WC pro ženy či vozíčkáře. Potřebujeme klubovnu, zázemí pro občerstvení při turnajích a další prostory, které nám aktuálně již vyloženě chybí. S tím vším již počítá nová projektová dokumentace, na které již více než tři měsíce pracuje pan Ing. Roman Kubačák, který je navíc bývalý výborný frýdlantský fotbalista, zná místní poměry a potřeby našeho klubu. Vizualizaci, jak by mohly fotbalové šatny vypadat, máte možnost vidět na konci tohoto článku.

Naši vizi nové podoby šaten jsme již prezentovali na radě města a ta se setkala s kladným ohlasem. Dostali jsme pomyslnou “zelenou kartu”, abychom pokračovali v projektové dokumentaci a vyřizovali všechna potřebná povolení, která jsou nutná. Pokud vše půjde podle plánu, do konce tohoto roku bychom měli mít kompletně hotovou projektovou dokumentaci a vyřízena všechna povolení. Příští rok bychom již mohli stavět. Chceme ale zdůraznit, že vše také závisí na tom, jaké dotační programy budou vypsány a zda uspějeme hned napoprvé. Jisté je, že musíme být připraveni, a proto pracujeme na projektu a  na všem co s tímto souvisí.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení našeho města v čele s paní starostkou Pešatovou, místostarostou panem Pavliskou a radním, kteří naprosto chápou naši situaci ohledně současného stavu budovy kabin a jsou nám nápomocni. Bez pomoci a spoluúčasti města bychom logicky o žádné rekonstrukci a výstavbě šaten ani nemohli uvažovat.

Na závěr bychom Vám chtěli nastínit, o čem ještě uvažujeme v rámci areálu našeho stadionu. Chtěli bychom vybudovat ještě jedno menší travnaté  tréninkové hřiště pro mládež, dokonce jsme již provedli potřebná zaměření a reálné to je. Dále chceme postupně obměnit staré nevyhovující lavice pro diváky za plastová sedadla případně ještě prodloužit stávající ochoz pro diváky mezi střídačkami. Našim snem je mít ještě jedno velké travnaté hřiště, aby se zatížení současné travnaté plochy mohlo rozdělit rovnoměrně na dvě hřiště, což by zase umožnilo více tréninků pro mládež na přírodní trávě. Samozřejmě to by muselo vzniknout už mimo stávající areál. Máme vytipováno několik vhodných míst ve Frýdlantu, ale to bude ještě “běh na dlouhou trať”.

Vážení sportovní přátelé, přejme si společně, aby nám naše představy a vize vyšly a třeba již 100 let fotbalu ve Frýdlantu v roce 2021 oslavíme v důstojném zázemí našeho malebného stadionu.

Za výkonný výbor předseda 1. BFK Frýdlant  Oldřich Čunta, místopředseda Ing. Petr Lichnovský

CzechEnglish