On Thursday, 28 of March agreement was reached between representatives of 1. BFK Frydlant and management of PV-Czech, s.r.o. and now the PV-Czech belongs among the most important partners of our club. ” I believe in a long and interesting collaboration, as it is a case with our general partner Beskyd s.r.o.” said club chairman Ulrich Čunta and he continued: “Frýdlant football thanks the management of  PV Czech for deciding to join our team as an important partner. We are deeply grateful for the support . “

PV Czech s.r.o. is a part of Culobel Group and provides complete solutions in  cutting / stamping sheet metal manufacturing pressure vessels or assembly . As a result of continuous innovation, strong partnership and sophisticated solutions to guarantee the highest quality standards at all levels. It works not only on the technical level of the product, but company also provides various support services. Thanks to international representation and deeply rooted know-how PV Czech offers quality products at competitive prices. Currently, the Culobel has offices in three countries, namely Belgium, Czech Republic and China. It is also a major employer. In Frýdlant the company employes 200 employees.

Website:  http://www.culobel.cz/

Contact:   prace@culobel.czsales@culobel.cz

Ve čtvrtek 28. 3. byla uzavřena dohoda mezi zástupci 1. BFK Frýdlant a vedením společnosti PV-Czech, s.r.o., která se tímto dnem zařazuje mezi nejvýznamnější partnery našeho klubu. “Stejně jako v případě našeho generálního partnera společnosti Beskyd s.r.o., věřím v dlouhodobou a zajímavou spolupráci”, řekl předseda klubu Oldřich Čunta a dodal: “Děkuji za celý frýdlantský fotbal, že se vedení společnosti PV Czech rozhodlo vstoupit do našeho klubu jako významný partner. Této podpory si nesmírně vážíme”.

PV Czech s.r.o., je součástí skupiny Culobel Group a poskytuje kompletní řešení v oblasti řezání/lisování plechu, výroby tlakových nádob či montáži. V důsledku neustálé inovace, pevného partnerství a promyšlených řešení, garantuje nejvyšší standardy kvality na všech úrovních. Pracuje nejen na technické úrovni výrobku , ale také poskytujeme různé podpůrné služby. Díky  mezinárodnímu zastoupení a hluboce zakořeněnému know-how nabízí kvalitní výrobky za konkurenceschopné ceny. V současné době má společnost Culobel zastoupení ve třech zemích, a to v Belgii, České republice a Číně. Jedná se rovněž o významného zaměstnavatele. Ve frýdlantském podniku pracuje 200 zaměstnanců.

Webové stránky:  http://www.culobel.cz/

kontakt:  Culobel Česká republika

PV-Czech S.R.O.

Ul. Snozina 400
739 11 Frýdlant n. O.
Czech Republic

CZ 258 89 699
prace@culobel.czsales@culobel.cz

 

 

 

CzechEnglish