Srdečně zveme členy spolku 1. BFK na členskou schůzi, která se koná 17.12.2019 v 18 hodin v klubovně spolku.

Program:  Zahájení
                   Zpráva o činnosti a hospodaření spolku
                   Zpráva o činnosti družstev a trenérů
                   Členský příspěvek na rok 2020
                    Usnesení
                    Závěr 
 
S pozdravem
 
Výkonný Výbor
CzechEnglish