Prosíme členy, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky 1.BFK  i  FAČRu, aby tak učinili do konce března.

Rodičům naší mládeže oznamujeme, že členský příspěvek nebudou mít povinnost v měsíci dubnu hradit. Rodičům, kteří platby již poslali, je možné na požádání vrátit. S dotazy je možné se obrátit na pokladníka spolku paní Pindurovou (damop@seznam.cz). Předseda Oldřich Čunta
CzechEnglish